Sözlükte "özdeşlik" ne demek?

1. Özdeş olma durumu, ayniyet.
2. Değişen durumlarda aynı kalma, aynı olma.
3. İki yanı birbirinin aynı olan ya da harflerle verilen sayısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler alan eşitlik.

Özdeşlik kelimesinin ingilizcesi

n. identity, identicalness, consubstantiality

Özdeşlik nedir? (Felsefe)

Nesnelerin, özelliklerin, nesnel olguların vb. birbirine tıpatıp uygunluğunu -somut-gerçek özdeşlik- ya da kavramların, önermelerin tüm özellikleriyle aynılığını -mantıksal özdeşlik- dile getiren kavram.

İki nesnenin ya da kavramın her özelliğinin birbirine tıpatıp uyması, ancak o nesnenin ya da kavramın, kendi kendisiyle uygunluğunun söz konusu olması halinde mümkündür; bu ilişki, formülde, özdeşlik ilkesi, A = A diye gösterilir. Bu formüldeki özdeşlik, soyut bir özdeşliktir; yani belirli bir nesnenin tabi olduğu tüm değişimlere karşın, kendi kendisiyle aynı, tıpkı kaldığını ifade eder. Soyut özdeşlik metafizik bir yoruma alet edilirse, nesnelerin değişmez olduğunu ileri süren görüşe dayanak olur. Doğru kavranacak olursa, soyut özdeşlik, nesnelerin ebediyen değişmez olduklarını söylemez, yalnızca bunların, sonsuz hareketleri ve gelişmeleri içinde, göreceli dayanıklı, bu ölçü dede kendi kendileriyle aynı olan nesneler olduklarını belirtir.

Böyle anlaşılınca, soyut özdeşlik kavramı, mantıksal işlevi bakımından her doğru düşüncenin zorunlu bir koşuludur. Soyut özdeşlik, diyalektik maddeci anlayışa göre, özdeşlik ile farklılığın bütünlüğünü oluşturan, somut-özdeşliğin yalnızca bir uğrağıdır.

Nesneler değişip gelişirken, gerçi belirli sınırlar içinde kendilerinin aynısı olarak kalırlar ama, aynı zamanda yeni belirlenimler, belirgin özellikler kazanırlar; böylece eski durumlarından farklılaşırlar. Özdeşlik ile farklılığın böylesi bir bütünlük oluşturması, ifadesini diyalektik somut özdeşlik kavramında bulur.

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç